Sociocratie 3.0… wat is dat juist?

Latest Articles

juli 22, 2022

Als we de huidige complexiteit willen kunnen aanpakken, dan hebben we de dingen écht anders te doen! Dan hebben we in te zetten op de kracht van iedereen in de organisatie. Het perspectief en de wijsheid van iedereen in die organisatie en hoe die bijdraagt aan het groter geheel wordt dan bijzonder belangrijk. Daarvoor hebben we meer menselijke, creatieve en verbindende werkplekken nodig.

En dan kunnen we niet anders dan het hebben over Sociocratie 3.0. Het wordt vaak omschreven als een toolbox met allemaal verschillende patronen om dit aan te pakken, maar het is eigenlijk veel meer dan dat!
Toen ik het ontdekte vond ik er een taal in die me hielp om heel wat van de dingen die ik intuïtief aanvoelde te verwoorden en vond ik handvaten om er concreet mee aan de slag te gaan. Het brengt zowel een cultuur van persoonlijk leiderschap, co-creatie, wendbare organisatiestructuren als elementen om de psycholigische veiligheid te vergroten. In dit artikel wil ik jullie vooral een eerste inkijk geven.

Gratis in de wereld gezet!

Sociocratie 3.0 (S3 in het kort) werd door James Priest en Bernhard Bockelbrink onder een Creative Commons licentie in de wereld gezet. Dat betekent dat je alles hierover online kan vinden en dat je ermee aan de slag kan gaan zolang je maar de bron vermeld. Op https://sociocracy30.org/ kan je dan ook alle informatie vinden. Zij willen vooral dat iedereen er zo makkelijk mogelijk toegang toe heeft en er vooral mee aan de slag gaat.